Skutecznie

implanty darłowo

Gwarancja jakości

Skuteczność proponowanego i przeprowadzanego leczenia potwierdzamy udzielaną rękojmią:

  • korony, mosty i protezy – 2-letnia rękojmia,
  • wypełnienia – 2-letnia rękojmia, z wyłączeniem odbudowy kątów i brzegów siecznych, na co udzielamy 12-miesięcznej rękojmi,
  • implant jest objęty 10-letnią gwarancją producenta. My udzielamy poza tym 2-letniej rękojmi na prace protetyczne oparte na implantach.

Warunkiem skorzystania z rękojmi przez pacjenta jest dokończenie planu leczenia uzgodnionego z dentystą i dochowanie terminów wizyt kontrolnych – raz na 12 miesięcy (raz na 6 miesięcy w przypadku implantów i choroby przyzębia).

Przekonaj się, jak piękny może być uśmiech